Usługi

Przechowywanie

Wynajem komór chłodniczych z kontrolowaną atmosferą

12 komór chłodniczych z kontrolowaną atmosferą

Opcje dodatkowe:

Sortowanie

Usługi sortowania, kalibrowania i pakowania owoców

Nowoczesna linia do sortowania owoców

Transport

Usługi transportowe krajowe

Flota transportowa

Pełna logistyka: